آموزش و پرورش ناحیه 3 استان کرمانشاه
شنبه, 23 آذر 1398

 

 

آمار مدارس هیات امنایی ناحیه3درسال تحصیلی93/94

ردیف نام مدرسه مبلغ دریافتی بابت فوق برنامه ها(شهریه) وضعیت ساختمان سال تغییر وضعیت به هیأت امنایی نام و نام خانوادگی مدیر مقطع جنسیت تلفن ثابت
1 خواجه نصیر 900هزار ریال دولتی 1390 پری منصوری ابتدایی دخترانه 38248589
2 حکمت اله ابراهیمی 900هزار ریال دولتی 1390 کبری مظفری ابتدایی پسرانه 38230778
3 بشیر 900هزار ریال دولتی 1390 عمران رنجبر ابتدایی پسرانه 34260800
4 شهدای هفتم تیر 900هزار ریال دولتی 1390 رضیه دژانگاه ابتدایی پسرانه 34241422
5 بلال حبشی 900هزار ریال دولتی 1391 ثریا گلاره ابتدایی دخترانه 34277040
6 دبستان نرگس 900هزار ریال دولتی 1391 فهیمه چهری ابتدایی دخترانه 38360943
7 محمد صالح شهیم 900هزار ریال دولتی 1388 علیرضا سلیمانی ابتدایی پسرانه 34244999
8 دبستان کانون مشاوره 900هزار ریال دولتی 1391 ملوک رضایی ابتدایی پسرانه 34293558
9 شهید احمدی آرام 900هزار ریال دولتی 1392 پروین ویسی ابتدایی دخترانه 34235714
10 مهد دانش 900هزار ریال دولتی 1393 اشرف کرمی ابتدایی پسرانه 34242625
11 قائم 900هزار ریال دولتی 1393 سعید محمودی ابتدایی پسرانه 38355120
12 محمدرضا اقبال 900هزار ریال دولتی 1393 هنگامه ابراهیمی ابتدایی پسرانه 38359756
13 فضیلت 1میلیون وصدهزار ریال دولتی 1386 زهرا رحیمی متوسطه اول دخترانه 34260050
14 شهید عباس یوسفی 1میلیون وصدهزار ریال دولتی 1393 اسکندر چهری متوسطه اول پسرانه 38232608
15 علامه جعفری 1میلیون وسیصدهزار ریال دولتی 1391 شیرین صفاریان متوسطه دوم دخترانه 34277181
16 شهید مطهری2 1میلیون وسیصدهزار ریال دولتی 1393 شایسته فخری متوسطه دوم دخترانه 34244666
17 شایستگان 1میلیون وسیصدهزار ریال دولتی 1393 جهانشاه نجفی متوسطه دوم پسرانه 34272999
18 الزهرا 1میلیون وسیصدهزار ریال دولتی 1393 پروین السادات حسینی متوسطه دوم دخترانه 38354665

 

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.